Tổng đài IP Grandstream UCM6202

500 máy lẻ IP chuẩn ISP
Hỗ trợ 2 đường vào bưu điện
Tính năng Voice, Fax, Video
Conference, khe thẻ nhớ, HHD…
Bảo hành 24 tháng

Gọi