Khuôn viên

Thách thức và giải pháp

Cùng với sự gia tăng của Internet Vạn Vật, có nhiều tiềm năng và tùy chọn để quản lý khuôn viên truyền thống. Điều này cho phép các biện pháp quản lý khuôn viên trở nên linh hoạt, toàn diện và hiệu quả hơn mà khuôn viên sẽ không bị giới hạn bởi vị trí địa lý.

Dựa trên các bối cảnh, các ứng dụng giám sát trong khuôn viên có thể được chia thành: khuôn viên trường đại học, khu dân cư, khu thương mại, địa điểm công cộng, v.v…Uniview có nhiều đóng góp cho ngành giám sát trong nhiều năm, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức về các bối cảnh trong khuôn viên khác nhau và đưa ra những giải pháp giám sát toàn diện, linh hoạt, hiệu quả và giá cả phải chăng có thể áp dụng cho tất cả các loại cảnh giám sát liên quan đến khuôn viên. Về các ứng dụng đặc biệt, Uniview cũng có thể cung cấp các giải pháp để hỗ trợ.

Tổng quan giải pháp

Khuôn viên

Các tính năng

 

Giải pháp mạng

 

Gọi