GXP1760W | Điện thoại nhánh tổng đài không dây

  • Máy dùng cho lễ tân / Lập trình
  • Ghi âm lời chào, hiện số
  • 24 phím truy cập nhanh, báo đèn
  • Chuyển hướng cuộc gọi
Gọi