Bank

Bối cảnh giải pháp

Ngân hàng là một tổ chức tài chính được phép nhận tiền gửi làm khoản cho vay. Có nhiều tiện ích quan trọng khác nhau tại ngân hàng, như các cây ATM và két để tiền, và mỗi ngày ngân hàng đón tiếp một lượng lớn khách hàng. Do đó, cần có một giải pháp giám sát video đầy đủ và toàn diện dành cho ngân hàng. Giải pháp sẽ bao quát tất cả các khu vực quan trọng không có bất kỳ điểm mù nào, và thực hiện quản lý thống nhất tại các trụ sở chính.

Một ngân hàng sẽ có nhiều chi nhánh. Điều này đòi hỏi trụ sở chính phải giám sát tất cả các chi nhánh bằng một mạng chuyên dụng. Giải pháp giám sát ngân hàng của UNV có thể giải quyết các vấn đề liên kết mặc dù một số chi nhánh không có mạng riêng. Uniview đã có mặt trong ngành giám sát video từ năm 2005, sở hữu giải pháp giám sát cho ngân hàng hoàn thiện, giải quyết mọi thách thức an ninh tiềm ẩn và có thể áp dụng trong tất cả các tình huống giám sát liên quan đến ngân hàng.

Thách Thức và Giải Pháp

Thách Thức

  • Các vấn đề về an toàn, chẳng hạn như cướp, trộm cắp và cố ý phá hoại
  • Các vấn đề về hoạt động, như tranh chấp giao dịch, trải nghiệm khách hàng và bố trí nhân viên còn yếu kém
  • Các vấn đề về an ninh mạng, sự truyền tải video từ chi nhánh đến trụ sở chính thiếu an toàn và hiệu quả
  • Yêu cầu quản lý thống nhất của trụ sở chính ngân hàng

Giải Pháp

  • Giám sát video HD 24/7
  • Chức năng thông minh nâng cao hiệu quả quản lý
  • Công nghệ tiên tiến và đáng tin cậy đảm bảo an ninh mạng và an toàn video
  • EZCloud được tối ưu hóa, dễ dàng kết nối với Internet
  • Nền tảng quản lý thống nhất tại trụ sở chính với nhiều chức năng khác nhau

Sơ Đồ Ngân Hàng

Các tính năng

Cấu trúc liên kết giải pháp

Gọi