DS-K1T802E | Bộ kiểm soát vào ra độc lập

– Bộ kiểm soát vào ra độc lập, tích hợp module đọc thẻ EM, có màn hình
– Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm soát vào ra.
– Kết nối: TCP/IP
– Bàn phím 12 nút và nút chuông

Danh mục:
Gọi