ANR

NVR ( Network Video Recorder ) với tính năng ANR có thể tự động lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ của camera IP trên thẻ nhớ của camera, khi mất kết nối mạng. Sau khi kết nối được khôi phục lại, NVR sẽ tự động lấy dữ liệu lưu trữ trên camera.

anr
anr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi